Hra "Fruits 27"

Fruits 27

Hra FRUITS 27 se odehrává na třech válcích se symboly na 27 výherních liniích.
Maximální možná výhra jedné hry je: 216 000 Kreditů.
Během hry je možné získat výhru na 27 výherních liniích a výsledná výhra je sčítána.
Sázku do jedné hry lze nastavit v rozmezí od 5 Kreditů do max. 1000 kreditů, (od 5 do 100 přičítá po 5, od 100 do 300 přičítá po 50 a od 300 do 1000 po 100) přičemž 1 kredit = 1 Kč.

Symbol JOKER nahrazuje jakýkoli jiný symbol.

9 stejných symbolů HROZNY,POMERANČE,ŠVESTKY A TŘEŠENĚ (bez symbolu JOKER) násobí výhru x2.

Při výhře symbolu „1 FREE GAME“ nebo „20 FREE GAMES“ v první linii, hráč obdrží buď 1 nebo 20 volných her, které se odehrají v následujících hrách. Při hře „FREE GAME“ se hráči neodečítá kredit a nelze měnit výši sázky. Počet zbývajících „FREE GAMES“ je zobrazen na spodním monitoru terminálu, v pravo nahoře v poli označeném „FREE GAMES“.

Výhry pro jednotlivé výše nast. max. sázek a jednotlivé výherní kombinace jsou zobrazeny na horním monitoru přístroje (terminálu).

Dosažené výhry X je možné losovat systémem X*2, X*3, X*4, X*0. Losování max do 100000 Kreditů.

Pokud hráč pomocí tlačítka „AUTO START“ přepne na automatickou hru, všechny dosažené výhry jsou po 1,5 vteřinách automaticky připsány do kreditu. Hráč může během 1,5 vteřiny (než dojde k připsání výhry do kreditu) stisknout tlačítko RISK a o výhru losovat. Losování probíhá viz. bod 3. Automatickou hru lze zrušit opětovným stiskem tlačítka „AUTO START“.

Pomocí tlačítka „info“ získává hráč informace o pravidlech hry. Tlačítkem EXIT se hráč vrací do hlavního Menu terminálu.

Po ukončení hry, je-li stav Kreditu na terminálu nenulový, hráč stiskne tlačítko VYPLATIT. Částku k vyplacení oznámí obsluze, ta provede kontrolu, vytiskne ticket a částku hráči vyplatí.

Výherní podíl hry FRUITS 27 je 90-97,5%.

...další hry Profi-Game