Hra "HOTREEL 27"

HOTREEL 27

Hra HOTREEL27 se odehrává na třech válcích se symboly na 27 vyznačených výherních liniích. Sázku do jedné hry lze nastavit v rozmezí od 5 Kreditů do max. 1000 kreditů, (od 5 do 100 přičítá po 5, od 100 do 300 přičítá po 50 a od 300 do 1000 po 100) přičemž 1 kredit = 1 Kč.

Symbol JOCKER nahrazuje jakýkoli jiný symbol.

9 stejných symbolů (bez symbolu JOCKER) násobí výhru x2.

Bonusová hra ( FREE GAME ): hráč získává 1 tuto hru pokud padnou tři symboly CHERRY na první linii a 20 těchto her pokud padnou tři symboly STAR na první linii.

Tato hra je bonusové otočení (free game) během normální hry. Počet bonusových her k odehrání je znázorněn v informačním panelu FREEGAMES.

Maximální možná výhra jedné hry je: 60000 Kreditů.

Výhry pro jednotlivé výše nast. max. sázek a jednotlivé výherní kombinace jsou zobrazeny na horním monitoru přístroje (terminálu).

Dosažené výhry X je možné losovat systémem X*2, X*3, X*4, X*0. Losování max do 100000 Kreditů.

Pokud hráč pomocí tlačítka „AUTO START“ přepne na automatickou hru, všechny dosažené výhry jsou po 1,5 vteřinách automaticky připsány do kreditu. Hráč může během 1,5 vteřiny (než dojde k připsání výhry do kreditu) stisknout tlačítko RISK a o výhru losovat. Losování probíhá viz. bod 3. Automatickou hru lze zrušit opětovným stiskem tlačítka „AUTO START“.

Pomocí tlačítka „info“ získává hráč informace o pravidlech hry.

Tlačítkem EXIT se hráč vrací do hlavního Menu terminálu.

Po ukončení hry, je-li stav Kreditu na terminálu nenulový, hráč stiskne tlačítko VYPLATIT. Částku k vyplacení oznámí obsluze, ta provede kontrolu, vytiskne ticket a částku hráči vyplatí.

Výherní podíl hry HOTREEL je 92%.  

...další hry Profi-Game