Hra "JOKER 81"

JOKER 81

Hra JOKER81LINE se odehrává na čtyřech válcích se symboly na 7 nebo 81 výherních liniích.
Sázku do jedné hry lze nastavit v rozmezí od 5 Kreditů do max. 1000 kreditů, (od 5 do 100 přičítá po 5, od 100 do 300 přičítá po 50 a od 300 do 1000 po 100) přičemž 1 kredit = 1 Kč

Maximální možná výhra jedné hry je: 280000 Kreditů.
 
Symbol PG JOKER BAR nahrazuje jakýkoli jiný symbol a přepíná počet výherních linií ze 7 na 81.

Přepnutí ze 7 na 81 výherních linií a zpět je doprovázeno animací podél válců a akustickým signálem..

Dosažené výhry X je možné losovat systémem X*2, X*3, X*4, X*0. Losování max do 100000 Kreditů.

Pokud hráč pomocí tlačítka „AUTO START“ přepne na automatickou hru, všechny dosažené výhry jsou po 1,5 vteřinách automaticky připsány do kreditu. Hráč může během 1,5 vteřiny (než dojde k připsání výhry do kreditu) stisknout tlačítko RISK a o výhru losovat. Losování probíhá viz. bod 8. Automatickou hru lze zrušit opětovným stiskem tlačítka „AUTO START“.

Po ukončení hry, je-li stav Kreditu na terminálu nenulový, hráč stiskne tlačítko „VYPLATIT“. Částku k vyplacení oznámí obsluze, ta provede kontrolu, vytiskne ticket a částku hráči vyplatí.

Výherní podíl hry JOKER81LINE je 90-97,5%.

...další hry Profi-Game