Hra "TORNADO"

TORNADO

 Hra TORNADO se odehrává na pěti válcích se symboly na pěti vyznačených výherních liniích. Sázku do jedné hry lze nastavit v rozmezí od 5 Kreditů do max. 1000 kreditů, (od 5 do 100 přičítá po 5, od 100 do 1000 přičítá po 100) přičemž 1 kredit = 1 Kč.

Maximální možná výhra jedné hry je: 160000 Kreditů.

Výhry pro jednotlivé výše nast. max. sázek a jednotlivé výherní kombinace jsou zobrazeny na horním monitoru přístroje (terminálu).

Dosažené výhry X je možné losovat systémem X*2, X*3, X*4, X*0. Losování max do 100000 Kreditů.

Pokud hráč pomocí tlačítka „AUTO START“ přepne na automatickou hru, všechny dosažené výhry jsou po 1,5 vteřinách automaticky připsány do kreditu. Hráč může během 1,5 vteřiny (než dojde k připsání výhry do kreditu) stisknout tlačítko RISK a o výhru losovat. Losování probíhá viz. bod 3. Automatickou hru lze zrušit opětovným stiskem tlačítka „AUTO START“.

Hráč během her sbírá „TORNADA“. Ty získává tak, že během hry obdrží minimálně 3 symboly „TORNADO“ v jakékoli pozici na výherních válcích a tím se mu zvýší počet nasbíraných „TORNAD“ vždy o 1. Aktuální počet nasbíraných TORNAD je zobrazen na spodním monitoru terminálu, v pravo nahoře v poli označeném „TORNADO“. V rozmezí 12 – 20 TORNAD hráč obdrží TORNADO BONUS hru, kdy ze 3 zobrazených TORNAD vybírá jedno a získává výhru. Výše výhry je závislá na předchozích velikostech sázek.

Pomocí tlačítka „info“ získává hráč informace o pravidlech hry.

Tlačítkem EXIT se hráč vrací do hlavního Menu terminálu.

Po ukončení hry, je-li stav Kreditu na terminálu nenulový, hráč stiskne tlačítko VYPLATIT. Částku k vyplacení oznámí obsluze, ta provede kontrolu, vytiskne ticket a částku hráči vyplatí.

Výherní podíl hry TORNADO je 92%.

 

...další hry Profi-Game