Hra "XXX FACTOR"

XXX FACTOR

Hra XXX FACTOR se odehrává na čtyřech válcích se symboly na 81 výherních liniích a výsledná výhra je sčítána.Sázku do jedné hry lze nastavit v rozmezí od 5 Kreditů do max. 1000 kreditů, (od 5 do 100 přičítá po 5, od 100 do 300 přičítá po 50 a od 300 do 1000 po 100) přičemž 1 kredit = 1 Kč.

Maximální možná výhra jedné hry je: 1000000 Kreditů.

Bonusová hra XXX Factor x2: Každá výhra způsobí zabarvení písmene v horním nápisu XXX Factor. Při zabarvení celého nápisu je následující výhra násobena x2.
     
Dosažené výhry X je možné losovat systémem X*2, X*3, X*4, X*0. Losování max do 100000 Kreditů.

Pokud hráč pomocí tlačítka „AUTO START“ přepne na automatickou hru, všechny dosažené výhry jsou po 1,5 vteřinách automaticky připsány do kreditu. Hráč může během 1,5 vteřiny (než dojde k připsání výhry do kreditu) stisknout tlačítko RISK a o výhru losovat. Losování probíhá viz. bod 3. Automatickou hru lze zrušit opětovným stiskem tlačítka „AUTO START“.

Pomocí tlačítka „INFO“ získává hráč informace o pravidlech hry.
   
Tlačítkem EXIT se hráč vrací do hlavního Menu terminálu.

Po ukončení hry, je-li stav Kreditu na terminálu nenulový, hráč stiskne tlačítko VYPLATIT. Částku k vyplacení oznámí obsluze, ta provede kontrolu, vytiskne ticket a částku hráči vyplatí.

Výherní podíl hry XXX FACTOR je 91-97,5%.
 

...další hry Profi-Game